[Infographic] Dư luận thế giới sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Theo TTXVN

Các bên liên quan và dư luận quốc tế đã có những nhận định và đánh giá sau khi kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội, Việt Nam.

[Infographic] Dư luận thế giới sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 - Ảnh 1