[Infographic] Hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra sôi động trong năm 2018

Theo TTXVN

Năm 2018 là năm sôi động của các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Hoạt động này đã có những đóng góp nhất định vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong năm qua.

[Infographic] Hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra sôi động trong năm 2018 - Ảnh 1