[Infographic] Những cảng hàng không sắp "thay đổi da thịt"

Theo Văn Thắng - Khánh Hòa/laodong.vn

Cùng với sự tăng trưởng nóng của thị trường hàng không, hàng loạt sân bay đang và sắp được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu bay của khách hàng trong và ngoài nước.

[Infographic] Những cảng hàng không sắp "thay đổi da thịt" - Ảnh 1