[Infographic] Những con số kỷ lục trong 35 ngày đóng cửa Chính phủ Mỹ

Theo Nguyễn Hà - Văn Thắng/laodong.vn

Chính phủ Mỹ vừa trải qua đợt đóng cửa lâu nhất trong lịch sử kéo dài 35 ngày. Trong 35 ngày này đã gây ra nhiều ảnh hưởng và thiệt hại.

[Infographic] Những con số kỷ lục trong 35 ngày đóng cửa Chính phủ Mỹ - Ảnh 1