[Infographic] Những con số về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Theo Lê Hà - Đức Trung/nhandan.com.vn

Những con số đáng chú ý về Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020.

[Infographic] Những con số về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 - Ảnh 1