6 hướng lựa chọn nếu không đi làm sau tốt nghiệp

6 hướng lựa chọn nếu không đi làm sau tốt nghiệp

Sau khi rời ghế giảng đường, bạn có thể tìm ngay cho mình một công việc chính thức để có thể nuôi sống bản thân và thực hiện đam mê của bản thân. Nếu chưa tự tin hoặc chưa muốn đi làm ngay thì bạn cũng có rất nhiều lựa chọn để thực hiện nhằm nâng cao kiến thức, vốn sống để có nhiều thuận lợi hơn trong tương lai.