[Infographic] Sử dụng sản phẩm dán nhãn năng lượng góp phần bảo vệ môi trường xanh

Theo TTXVN

án nhãn năng lượng là giải pháp hiệu quả giúp định hướng việc sử dụng thiết bị hiệu suất cao, loại dần các sản phẩm công nghệ lạc hậu, trực tiếp làm giảm thải các chất khí gây tác động tới tầng ozon và làm gia tăng hiệu ứng nhà kính.

[Infographic] Sử dụng sản phẩm dán nhãn năng lượng góp phần bảo vệ môi trường xanh - Ảnh 1