Nhập, xuất kịp thời hàng dự trữ quốc gia

Nhập, xuất kịp thời hàng dự trữ quốc gia

Bên cạnh bảo quản an toàn hàng hóa, vật tư thiết bị dự trữ quốc gia (DTQG) đảm bảo an toàn, chất lượng, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc đã xuất cấp kịp thời các mặt hàng DTQG theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
Từ ngày 8/10/2022, đăng kiểm xe ô tô sẽ áp dụng theo mức giá mới

Từ ngày 8/10/2022, đăng kiểm xe ô tô sẽ áp dụng theo mức giá mới

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 55/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 238/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.
Hướng tới loại bỏ chất ô nhiễm khó phân hủy tại Việt Nam

Hướng tới loại bỏ chất ô nhiễm khó phân hủy tại Việt Nam

Ngày 28/7/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan phối hợp với Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn các quy định về nhập khẩu, sử dụng chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị chứa chất ô nhiễm khó phân hủy”.
Tổng cục Hải quan tháo gỡ vướng mắc đối với hàng hóa tạm nhập để gia công

Tổng cục Hải quan tháo gỡ vướng mắc đối với hàng hóa tạm nhập để gia công

Giải đáp vướng mắc đối với hàng hóa tạm nhập để gia công của Cục Hải quan Bắc Ninh, Tổng cục Hải quan cho biết, Điều 41 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định: Bên nhận gia công được thuê, mượn máy móc, thiết bị của bên đặt gia công để thực hiện hợp đồng gia công. Việc thuê, mượn hoặc tặng máy móc, thiết bị phải được thỏa thuận trong hợp đồng gia công.
Xuất cấp 253.303 tấn gạo hỗ trợ người dân các địa phương trong năm 2021

Xuất cấp 253.303 tấn gạo hỗ trợ người dân các địa phương trong năm 2021

Năm 2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã giao các Cục DTNN khu vực xuất cấp 253.303 tấn gạo với giá trị khoảng 2.912 tỷ đồng để hỗ trợ người dân các địa phương. Toàn bộ số gạo này đều được ngành DTNN phối hợp với các địa phương xuất cấp, vận chuyển, giao gạo đến tay người dân các địa phương đảm bảo tiến độ, số lượng và chất lượng.