[Infographic] Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 01/2019

Khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 01/2019 đạt 2.875.870 hợp đồng, tăng 12,49% so với tháng trước.

[Infographic] Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 01/2019 - Ảnh 1