[Infographic] Tình hình thoái vốn doanh nghiệp nhà nước năm 2018

Năm 2018, các doanh nghiệp đã thoái được 8.640 tỷ đồng, thu về 19.618 tỷ đồng.

[Infographic] Tình hình thoái vốn doanh nghiệp nhà nước năm 2018 - Ảnh 1