[Infographic] Toàn cảnh kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2020 qua những con số

Theo Tuấn Việt/BizLIVE

Dịch Covid-19 nhiều lần được nhắc tên trong báo cáo của Tổng cục Thống kê để nói về tác động tiêu cực tới sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động.

[Infographic] Toàn cảnh kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2020 qua những con số - Ảnh 1