[Infographics] 10 nhóm hàng xuất khẩu trị giá lớn nhất của Việt Nam trong nửa đầu tháng 5/2020

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến nửa đầu tháng 5/2020 (từ ngày 01/5 đến ngày 15/5/2020) có 10 nhóm hàng xuất khẩu có giá trị cao nhất.

[Infographics] 10 nhóm hàng xuất khẩu trị giá lớn nhất của Việt Nam trong nửa đầu tháng 5/2020 - Ảnh 1