[Infographics] 10 tháng năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,5%

Theo TTXVN

10 tháng năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,8%.

[Infographics] 10 tháng năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,5% - Ảnh 1