Chuyển đổi số tạo sức bật cho doanh nghiệp chế biến, chế tạo

Chuyển đổi số tạo sức bật cho doanh nghiệp chế biến, chế tạo

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được ví như “xương sống” là động lực tăng trưởng của nền kinh tế đất nước. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập toàn cầu, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở TP. Hồ Chí Minh đã và đang đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, triển khai mạnh mẽ việc chuyển đổi số ở các quy trình sản xuất và quản trị doanh nghiệp.
Tăng tốc phục hồi sản xuất công nghiệp

Tăng tốc phục hồi sản xuất công nghiệp

Thời gian qua, khi nước ta dần thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tình hình sản xuất công nghiệp trong nước đã hồi phục khá mạnh mẽ, khắc phục từng bước và nối lại được chuỗi cung ứng trong các nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với sản lượng sản phẩm và số lượng đơn hàng mới đều tăng.
Doanh nghiệp lạc quan với đơn đặt hàng quý I/2022

Doanh nghiệp lạc quan với đơn đặt hàng quý I/2022

83,2% doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo dự báo, số lượng đơn đặt hàng quý I/2022 so với quý IV/2021 tiếp tục tăng và giữ nguyên. Trong khi đó, chỉ có 16,8% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng mới sẽ giảm.
Động lực cho tăng trưởng kinh tế 2021

Động lực cho tăng trưởng kinh tế 2021

Động lực tăng trưởng chính năm 2021 đến từ cả ba khu vực nông - lâm - thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo và một số lĩnh vực dịch vụ cũng như đến từ cỗ xe tam mã.