[Infographics] 10 tỷ phú năm 2019 theo bình chọn của Bloomberg

Theo Vietnamplus.vn

Tổng tài sản của 10 người đứng đầu danh sách tỷ phú thế giới của Bloomberg năm 2019 đạt hơn 800 tỷ USD. 6 người trong số này đều là người Mỹ.

[Infographics] 10 tỷ phú năm 2019 theo bình chọn của Bloomberg - Ảnh 1

Tổng tài sản của 10 người đứng đầu danh sách tỷ phú thế giới của Bloomberg năm 2019 đạt hơn 800 tỷ USD. 6 người trong số này đều là người Mỹ.