[Infographics] 17 FTA Việt Nam đã ký kết và đang đàm phán

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 9/2019

Kể từ khi thực hiện chính sách mở cửa đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ thương mại với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã ký kết và đang tham gia đàm phán 17FTA.

[Infographics] 17 FTA Việt Nam đã ký kết và đang đàm phán  - Ảnh 1