[Infographics] 2 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách nhà nước ước đạt 286.700 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, số thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm 2021 ước đạt 286.700 tỷ đồng, bằng 21,3% dự toán, tăng 0,6% so cùng kỳ năm 2020.

[Infographics] 2 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách nhà nước ước đạt 286.700 tỷ đồng  - Ảnh 1