[Infographics] 2 trường đại học Việt Nam tiếp tục có mặt trong bảng xếp hạng thế giới

Theo TTXVN

Việt Nam tiếp tục có 2 cơ sở giáo dục đại học nằm trong bảng xếp hạng này là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đều trong nhóm 801-1000.

[Infographics] 2 trường đại học Việt Nam tiếp tục có mặt trong bảng xếp hạng thế giới - Ảnh 1