Việt Nam tiếp tục tiến nhanh trên các bảng xếp hạng quốc tế

Việt Nam tiếp tục tiến nhanh trên các bảng xếp hạng quốc tế

Bức tranh kinh tế - xã hội tháng 5/2022 đã có những chuyển biến rất tích cực so với tháng trước và nhất là so với tháng 5/2021 – khi bắt đầu bùng phát đợt dịch COVID-19 lần thứ 4. Cùng với xu hướng này, vị trí của Việt Nam trên hàng loạt các bảng xếp hạng đã có những bước tiến đáng kể, cho thấy các kết quả, thành tựu của Việt Nam được bạn bè Quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.
[Infographics] Các hãng công nghệ "bành trướng" thế giới thương hiệu như thế nào?

[Infographics] Các hãng công nghệ "bành trướng" thế giới thương hiệu như thế nào?

Infographic dưới đây cho thấy quy mô top 100 thương hiệu giá trị nhất trong năm trong năm 2019 so với năm 2001, theo bảng xếp hạng hàng năm Thương hiệu Giá trị Toàn cầu của Interbrand. Chỉ trong một thời gian ngắn, các công ty công nghệ đã "bành trướng" thế giới thương hiệu, thay chỗ một số công ty nổi tiếng nhất toàn cầu.