[Infographics] 23 cây cầu hoàn thành với tiến độ kỷ lục

Theo Thư Trần - Nhân Lê/news.zing.vn

Sau 8 tháng thi công, 23 cây cầu thuộc dự án Tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 đã được đưa vào khai thác tại nhiều địa phương.

[Infographics] 23 cây cầu hoàn thành với tiến độ kỷ lục - Ảnh 1