[Infographics] 4 bước triển khai kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với sàn thương mại điện tử

T. Anh - Việt Dũng

Theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, các sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế. Để đảm bảo thực hiện quy định phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và các sàn TMĐT, dự kiến có 4 bước để triển khai thực hiện.

[Infographics] 4 bước triển khai kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với sàn thương mại điện tử - Ảnh 1