Từ ngày 15/10, lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử thế nào?

Từ ngày 15/10, lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử thế nào?

Theo Thông tư số 13/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ, từ ngày 15/10/2023, người làm lưu trữ có trách nhiệm giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức hướng dẫn việc nộp lưu hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) điện tử; giao nộp hồ sơ TTHC điện tử có giá trị bảo quản vĩnh viễn thuộc Danh mục tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử.
Ví giấy tờ điện tử: Lợi mà chưa tiện!

Ví giấy tờ điện tử: Lợi mà chưa tiện!

Điều 3, Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/09/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử quy định: “tài khoản định danh điện tử” là tập hợp gồm: tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử.
Phát triển kinh tế số tại Việt Nam và vấn đề đặt ra

Phát triển kinh tế số tại Việt Nam và vấn đề đặt ra

Đến nay, sau hơn 10 năm triển khai Chính phủ điện tử, Việt Nam mới cơ bản hoàn thành việc kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản của các bộ, ngành, địa phương với Văn phòng Chính phủ. Bên cạnh những kết quả tích cực, những cơ hội cho việc đẩy nhanh phát triển kinh tế số, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với một số thách thức đặt ra cần giải quyết.
Cân nhắc khi mua hàng trả góp

Cân nhắc khi mua hàng trả góp

Mua hàng trả góp giúp người thu nhập thấp có điều kiện sở hữu nhiều sản phẩm mong muốn. Tuy nhiên, hình thức mua hàng này cũng có những mặt không tốt, nên cần phải cân nhắc kỹ.
Bổ sung quy định cho vay qua các phương tiện điện tử

Bổ sung quy định cho vay qua các phương tiện điện tử

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
Phát huy hiệu quả thanh tra, kiểm tra điện tử trong quản lý lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Phát huy hiệu quả thanh tra, kiểm tra điện tử trong quản lý lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Trong những năm qua, công tác thanh tra, kiểm tra của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác thu, phát triển đối tượng, giảm nợ đọng, nhất là giảm thiểu tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả từ công tac thanh tra, kiểm tra theo phương thức điện tử, cơ quan bảo hiểm xã hội cần triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với tình hinh thực tế.