[Infographics] 6 nhiệm vụ cải cách tài chính công trong những tháng cuối năm

Từ nay đến cuối năm, ngành Tài chính đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách tài chính công.

[Infographics] 6 nhiệm vụ cải cách tài chính công trong những tháng cuối năm - Ảnh 1