Đổi mới, "nâng chất" công tác thông tin, tuyên truyền lĩnh vực tài chính

Đổi mới, "nâng chất" công tác thông tin, tuyên truyền lĩnh vực tài chính

Ngày 29/9/2023, Khối thi đua 2 – Đơn vị sự nghiệp Bộ Tài chính (Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Thời báo Tài chính Việt Nam, Tạp chí Tài chính, Nhà Xuất bản Tài chính, Nhà nghỉ Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tài chính.
Ngành Tài chính tập trung kết nối liên thông dữ liệu dân cư

Ngành Tài chính tập trung kết nối liên thông dữ liệu dân cư

Chiều ngày 2/6/2023, Bộ Tài chính tổ chức cuộc làm việc với Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022–2025, tầm nhìn đến năm 2030 để triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 và Công văn của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh, tháo gỡ các điểm nghẽn triển khai Đề án 06.
Bám sát tình hình doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn

Bám sát tình hình doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 3, quý I/2023 và kế hoạch triển khai chương trình công tác tháng 4, quý II/2023, được tổ chức sáng ngày 5/4/2023, tại trụ sở Bộ.  
Ngành Tài chính luôn đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW khóa XI

Ngành Tài chính luôn đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW khóa XI

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới xuất hiện nhiều diễn biến mới, đòi hỏi ngành Tài chính phải chủ động đi trước; luôn đổi mới, sáng tạo phục vụ cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.