[Infographics] 7 tháng, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng 125,4%

T. Anh

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 7 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 570,1 triệu USD, tăng 125,4% so với cùng kỳ năm 2020.

[Infographics] 7 tháng, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng 125,4%  - Ảnh 1