[Infographics] 8 tiện ích cơ bản của ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

Thu An

Khi sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, người sử dụng sẽ được cung cấp nhiều thông tin, dịch vụ hữu ích về quá trình đóng, hưởng các chế độ (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp; qua đó bảo đảm tốt hơn quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ của ngành BHXH Việt Nam.

[Infographics] 8 tiện ích cơ bản của ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số - Ảnh 1