[Infographics] 9 nội dung truyền thông chính sách BHXH, BHYT của ngành BHXH

Anh Hà

Trong những năm qua, công tác truyền thông của ngành BHXH đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, qua đó tạo niềm tin, sự yên tâm và tin tưởng trong Nhân dân vào chính sách BHXH, BHYT. Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố không ngừng đổi mới, nội dung hình thức truyền thông về chính sách BHXH, BHYT đến người dân để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

[Infographics] 9 nội dung truyền thông chính sách BHXH, BHYT của ngành BHXH
[Infographics] 9 nội dung truyền thông chính sách BHXH, BHYT của ngành BHXH - Ảnh 1