[Infographics] Bạo lực học đường - Vấn đề nan giải trên toàn cầu

Theo vietnamplus.vn

Theo số liệu của UNESCO (năm 2017), tỷ lệ trẻ em và vị thành niên là nạn nhân của bạo lực học đường hàng năm lên đến 246.000 triệu người trên thế giới; trong đó, Indonesia có tỷ lệ cao nhất với 84%.

[Infographics] Bạo lực học đường - Vấn đề nan giải trên toàn cầu - Ảnh 1

Theo số liệu của UNESCO (năm 2017), tỷ lệ trẻ em và vị thành niên là nạn nhân của bạo lực học đường hàng năm lên đến 246.000 triệu người trên thế giới.

Trong đó, Indonesia là nước có tỷ lệ này cao nhất với 84%.