Nối lại đường bay quốc tế, còn nhiều vấn đề phải xử lý

Nối lại đường bay quốc tế, còn nhiều vấn đề phải xử lý

Chiều 1/9, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) làm việc với các bộ: Ngoại giao, Công an, Y tế, Quốc phòng, LĐ-TB&XH để nghe góp ý phương án khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam với các nước và vùng đảm bảo an toàn dịch bệnh COVID-19.
Xác định thuế hộ kinh doanh cá thể: Vấn đề cần phải được làm rõ

Xác định thuế hộ kinh doanh cá thể: Vấn đề cần phải được làm rõ

Vì con số đồ sộ đến 5,6 triệu lượt hộ kinh doanh cá thể (hơn 10 lần số doanh nghiệp) nhưng chỉ đóng góp chưa đến 2% cho ngân sách. Do vậy, việc chuyển đổi, quản lý hiệu quả nhóm đối tượng này, làm sao phải vừa tạo điều kiện để họ kinh doanh vừa đảm bảo công bằng về thuế là vấn đề khó đang được ngành Thuế nghiên cứu, làm rõ.