[Infographics] Bức tranh kinh tế-xã hội năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Theo TTXVN

Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp ước đạt và vượt toàn bộ 12/12 chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao, trong đó 7 chỉ tiêu ước đạt và 5 chỉ tiêu ước vượt kế hoạch.

[Infographics] Bức tranh kinh tế-xã hội năm 2019 và kế hoạch năm 2020 - Ảnh 1