[Infographics] Bước phát triển mới của hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT

Lê Hà

Sau gần 5 năm thực hiện Quy định hoạt động của đại lý thu BHXH, BHYT theo Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016, đến nay, BHXH các tỉnh, thành phố đã triển khai có hiệu quả Quy định và cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý đại lý thu thống nhất trên toàn quốc.

[Infographics] Bước phát triển mới của hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT
[Infographics] Bước phát triển mới của hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT - Ảnh 1