[Infographics] Bứt phá trong phát triển BHXH tự nguyện

Minh Hà

Với quyết tâm đưa Nghị quyết 28-NQ/TW nói riêng và các chính sách an sinh xã hội nói chung đi vào cuộc sống, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp và đạt được những kết quả tích cực.

[Infographics] Bứt phá trong phát triển BHXH tự nguyện
[Infographics] Bứt phá trong phát triển BHXH tự nguyện - Ảnh 1