Hiệu quả tích cực từ mô hình “nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện” tại Trà Vinh

Hiệu quả tích cực từ mô hình “nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện” tại Trà Vinh

Thời gian qua, trên cả nước đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo để giúp người dân tham gia mạng lưới an sinh bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó điển hình là mô hình “nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện” tại tỉnh Trà Vinh. Nhờ triển khai sáng tạo mô hình này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, thu hút được đông đảo người dân trên địa bàn thực hiện, làm theo.
Điểm mới về thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ năm 2022

Điểm mới về thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ năm 2022

Theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 01/01/2022, chuẩn nghèo đa chiều thực hiện theo tiêu chí thu nhập là 1.500.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 2.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. Theo đó, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện tối thiểu và mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện có sự thay đổi từ năm 2022.
Truyền thông là nhân tố “then chốt” phát triển người tham gia BHXH tự nguyện

Truyền thông là nhân tố “then chốt” phát triển người tham gia BHXH tự nguyện

Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện được đánh giá là có sự phát triển vượt bậc. Đặc biệt, trong hai năm qua, số lượng người tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh, gấp nhiều lần so với hơn 10 năm trước đó. Để có được kết quả tích cực này, công tác truyền thông đóng vai trò then chốt, quyết định đến việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.
Phát triển BHXH tự nguyện: Cần vận dụng sáng tạo các giải pháp phù hợp với thực tiễn

Phát triển BHXH tự nguyện: Cần vận dụng sáng tạo các giải pháp phù hợp với thực tiễn

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ tới công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, BHXH Việt Nam đã nỗ lực vượt khó, thực hiện các giải pháp truyền thông, vận động sáng tạo, phù hợp, đảm bảo mục tiêu “kép”, vừa mở rộng hiệu quả diện bao phủ người tham gia BHXH tự nguyện, vừa đảm bảo đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Phát triển bền vững người tham gia BHXH tự nguyện

Phát triển bền vững người tham gia BHXH tự nguyện

Từ nay đến hết năm, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì, phát triển bền vững người tham gia BHXH tự nguyện; đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển mới người tham gia BHXH tự nguyện năm 2020.
Phấn đấu vận động trên 455.000 người tham gia BHXH tự nguyện trong 3 tháng cuối năm 2020

Phấn đấu vận động trên 455.000 người tham gia BHXH tự nguyện trong 3 tháng cuối năm 2020

Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, đến tháng 9/2020, cả nước có 844.741 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 70,43% kế hoạch và tăng 381.636 người so với cùng kỳ năm 2019. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, trong những tháng cuối năm, ngành BHXH cần phấn đấu vận động được trên 455.500 người tham gia BHXH tự nguyện.
[Infographics] Bứt phá trong phát triển BHXH tự nguyện

[Infographics] Bứt phá trong phát triển BHXH tự nguyện

Với quyết tâm đưa Nghị quyết 28-NQ/TW nói riêng và các chính sách an sinh xã hội nói chung đi vào cuộc sống, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp và đạt được những kết quả tích cực.
Để phát triển bền vững chính sách BHXH tự nguyện

Để phát triển bền vững chính sách BHXH tự nguyện

Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện được triển khai từ năm 2008 nhằm tạo cơ hội cho mọi người lao động ở khu vực phi chính thức được tham gia BHXH. Đến nay, sau hơn 10 năm, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Để phát triển bền vững chính sách BHXH tự nguyện trong thời gian tới cần có những giải pháp đồng bộ.