[Infographics] Cả nước có 14.844.857 người tham gia bảo hiểm xã hội

T. Anh - Lan Nhi

Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, đến ngày 6/9/2021, cả nước có 14.844.857 người tham gia BHXH, đạt 83,89% kế hoạch. Trong đó, BHXH bắt buộc có 13.662.083 người tham gia; BHXH tự nguyện có 1.182.774 người tham gia; bảo hiểm y tế có 85.243.768 người tham gia - đạt tỷ lệ bao phủ 87,33% dân số.

[Infographics] Cả nước có 14.844.857 người tham gia bảo hiểm xã hội - Ảnh 1