[Infographics] Các hãng công nghệ "bành trướng" thế giới thương hiệu như thế nào?

Theo Bảo Linh/ndh.vn

Infographic dưới đây cho thấy quy mô top 100 thương hiệu giá trị nhất trong năm trong năm 2019 so với năm 2001, theo bảng xếp hạng hàng năm Thương hiệu Giá trị Toàn cầu của Interbrand. Chỉ trong một thời gian ngắn, các công ty công nghệ đã "bành trướng" thế giới thương hiệu, thay chỗ một số công ty nổi tiếng nhất toàn cầu.

Tổng giá trị thương hiệu tích luỹ vào năm 2001 là 988 tỷ USD. Hiện nay, giá trị đó đạt mức 2.100 tỷ USD với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) đạt 4,4%. Hàng năm, những gã khổng lồ công nghệ đã nhanh chóng leo hạng và hiện nay chiếm vị trí đáng kể trong tổng giá trị thương hiệu.

Nhóm công nghệ có giá trị thương hiệu kết hợp gần 700 tỷ USD, chiếm một nửa trong số 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019; với Apple 7 năm liên tiếp đứng giữ ngôi vương danh hiệu giá trị nhất thế giới.

Chỉ có 31 thương hiệu từ bảng xếp hạng năm 2001 vẫn còn trong danh sách Thương hiệu có giá trị nhất hiện nay, bao gồm Disney, Nike và Gucci. Coca-Cola và Microsoft là số ít vẫn nằm trong top 10.

[Infographics] Các hãng công nghệ "bành trướng" thế giới thương hiệu như thế nào? - Ảnh 1