[Infographics] Chi ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2021 đạt trên 207.000 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, lũy kế chi 2 tháng đầu năm 2021 đạt 207,3 nghìn tỷ đồng, bằng 12,3% dự toán, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2020.

[Infographics] Chi ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2021 đạt trên 207.000 tỷ đồng - Ảnh 1