[Infographics] Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân

Theo Thanh Trà/vietnamplus.vn

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động.

[Infographics] Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân - Ảnh 1