[Infographics] Chủ thể tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần lưu ý gì?

P. Tuấn - T. Anh

Trong 6 tháng đầu năm 2021, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ là 168.702 tỷ đồng; tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2020; khối lượng phát hành ra công chúng là 15.375 tỷ đồng, tương đương 50,3% khối lượng phát hành của năm 2020. Đây là những tín hiệu tốt cho thị trường TPDN khi đã có bước dịch chuyển từ phát hành riêng lẻ sang phát hành ra công chúng. Tuy nhiên, trên thị trường TPDN vẫn còn những rủi ro tiềm ẩn mà chủ thể tham gia thị trường cần lưu ý.

[Infographics] Chủ thể tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần lưu ý gì? - Ảnh 1