[Infographics] Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Theo daibieunhandan.vn

Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2025, phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

[Infographics] Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025  - Ảnh 1