[Infographics] Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2020-2022

PV.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1130/QĐ-TTg phê duyệt chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2020-2022 và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020.

[Infographics] Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2020-2022 - Ảnh 1