[Infographics] Chuyển biến mới của ngành BHXH trong 9 tháng năm 2020

Minh Anh

9 tháng năm 2020, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người tham gia.

[Infographics] Chuyển biến mới của ngành BHXH trong 9 tháng năm 2020
[Infographics] Chuyển biến mới của ngành BHXH trong 9 tháng năm 2020 - Ảnh 1