[Infographics] Cơ sở hạ tầng năng lực vận tải và tiềm năng phát triển

Theo Trần Trung Hiếu/daibieunhandan.vn

Quốc hội đã thông qua Luật Đường sắt (sửa đổi) năm 2017. Theo đó, tại Điều 5, Chương I đã quy định về những chính sách của Nhà nước để phát triển đường sắt. Trong đó, ưu tiên tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển, nâng cấp, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị để bảo đảm giao thông vận tải đường sắt đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống giao thông vận tải cả nước.

[Infographics] Cơ sở hạ tầng năng lực vận tải và tiềm năng phát triển   - Ảnh 1