[Infographics] COVID-19 có thể làm giảm tới 6% lượng khí nhà kính

Theo TTXVN

Dịch COVID-19 có thể làm lượng phát thải khí nhà kính giảm 6% trong năm 2020, song vẫn thấp hơn yêu cầu cắt giảm 7,6%/năm để giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5°C.

[Infographics] COVID-19 có thể làm giảm tới 6% lượng khí nhà kính - Ảnh 1