[Infographics] Đã có 72.744 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn

Nội dung: Việt Dũng - Thiết kế: T. Anh

Lũy kế đến ngày 24/8/2021, ngành Thuế đã tiếp nhận 139.032 đơn đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất với số tiền lên tới hơn 72.744 tỷ đồng theo quyết định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

[Infographics] Đã có 72.744 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn - Ảnh 1