Hà Nội sắp áp dụng ưu đãi tiền thuê đất đối với 7 lĩnh vực

Hà Nội sắp áp dụng ưu đãi tiền thuê đất đối với 7 lĩnh vực

Từ ngày 8/9/2023, 7 lĩnh vực gồm: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa, thể dục - thể thao, môi trường, giám định tư pháp sẽ được UBND TP. Hà Nội áp dụng miễn từ 30% - 100% tiền thuê đất trong thời hạn được thuê đất tùy khu vực trên địa bàn Thành phố.
Hoàn thiện chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất

Hoàn thiện chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất

Theo Hiến pháp, đất đai ở nước ta thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Vì vậy, việc công khai, minh bạch, hiệu quả trong việc Nhà nước giao đất, cho thuê đất có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thị trường bất động sản. Bài viết trao đổi về một số vấn đề về chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất.
Khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023

Khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương ngay sau Hội nghị phải triển khai ngay các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đồng thời, khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023; chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm.
Đề xuất tiếp tục gia hạn đến 6 tháng tiền thuế, tiền thuê đất năm 2023

Đề xuất tiếp tục gia hạn đến 6 tháng tiền thuế, tiền thuê đất năm 2023

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2023. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn đến 6 tháng đối với các loại thuế, tiền thuê đất này.
Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước năm 2023

Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước năm 2023

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Quyết định về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2023 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2023 đối với người thuê đất, thuê mặt nước.