[Infographics] Đà Nẵng tiếp tục thực hiện phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới

Theo TTXVN

Đà Nẵng triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới từ 13 giờ ngày 26/7.

[Infographics] Đà Nẵng tiếp tục thực hiện phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới  - Ảnh 1