[Infographics] Đánh giá tác động của EVFTA tới Việt Nam

Theo Xuân Bách - Đức Trung/nhandan.com.vn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành nghiên cứu đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA đối với Việt Nam. Nghiên cứu đã cung cấp một số thông tin chủ yếu.

[Infographics] Đánh giá tác động của EVFTA tới Việt Nam - Ảnh 1