[Infographics] Đẩy mạnh triển khai ứng dụng “VssID-Bảo hiểm xã hội số”

Thu An

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh triển khai ứng dụng “VssID-Bảo hiểm xã hội số” để hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH và sử dụng ứng dụng VssID.

[Infographics] Đẩy mạnh triển khai ứng dụng “VssID-Bảo hiểm xã hội số”
[Infographics] Đẩy mạnh triển khai ứng dụng “VssID-Bảo hiểm xã hội số” - Ảnh 1