[Infographics] Dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 55 tỷ USD vào năm 2025

Theo TTXVN

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, mục tiêu đến năm 2025, xuất khẩu của ngành sẽ đạt 55 tỷ USD, giá trị thặng dư thương mại đến năm 2025 phấn đấu đạt 33 tỷ USD.

[Infographics] Dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 55 tỷ USD vào năm 2025 - Ảnh 1