[Infographics] Điều chỉnh chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng

Theo TTXVN

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1509/QĐ-TTg điều chỉnh Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020.

[Infographics] Điều chỉnh chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng - Ảnh 1